Več o moderiranju

cof  cof graphic facilitation Slovenia (157)

MAGIJA SKUPINSKEGA DELA

Kot procesni strokovnjak skupini omogočim, da se lahko v celoti posveti skupnemu idejnemu ustvarjanju. Pri tem se zgodi magija ustvarjalnega skupinskega dela. S tem ko se prepletajo in oplajajo ideje sodelujočih, se namreč sodelujoči povežejo med seboj in s projektom, kar na dolgi rok zagotavlja boljše odnose v organizaciji in motiviranost zaposlenih za sodelovanje na projektu.

Moderator:

 • ustvarja varen prostor komunikacije
 • omogoča vsem, da so slišani in vsakomur, da izrazi svojo idejo
 • enakovredno vključuje vse in skrbi za uravnotežen prispevek vseh
 • ustvarja prostor soodgovornega voditeljstva
 • spodbuja skupino, da v ustvarjalnem vzdušju prispeva vsak
 • prebuja skupinsko inteligenco in sinergijo
 • vodi skupino do zastavljenega cilja
 • skrbi za transpareten zapis idej
 • s širokim naborom moderatorskih metod optimalno izkoristi potencial skupine.

DODANA VREDNOST MODERIRANEGA PROCESA

Želite:

 • s sodelavci skupaj razmišljati o aktualnih izzivih na ustvarjalen, sproščen in učinkovit način
 • v svojem timu globoko raven zaupanja in pripadnost skupnemu cilju
 • doseči najboljše rezultate, ki jih lahko s svojo skupino
 • soodgovorno izvajanje dogovorov.

V vsaki organizaciji obstajajo določene vloge, ki jih imajo zaposleni in določeni organizacijski odnosi med njimi. V kolikor zaposleni v organizaciji zavestno in redno izboljšujejo medsebojne odnose in kultivirajo način sodelovanja, preprečujo da nerazrešene zadeve (nerazrešeni konflikti, idejna razhajanja, ki sčasoma prerastejo v zamere, …) začnejo ovirati njihovo delo. Takšna organizacija, ki vzpostavlja enakovredno sodelovanje in omogoča prostor za izražanje vsakemu od zaposlenih, lahko polno izkoristi potenciale svojih zaposlenih in uresničuje svoje poslanstvo.

 

ZAKAJ JE POMEMBNA CELOTA?

V moderiranem skupinskem delu niso pomembni zagovorniki idej, temveč ideje same po sebi. Kot moderator skupino usmerjam k sodelovanju pri katerem vsak skrbi za ustvarjalno vzdušje in bedi nad celoto. Namesto ‘mojega-tvojega’ prispevka je pomembna celota in sodelovanje. V vseh sodelujočih se opogumlja prepričanje, da je odgovornost za delo v skupini deljena ter da je vsak od sodelujočih voditelj. Sodelovanje temelji na poglobljenem poslušanju in občasne sekvence tišine pomagajo skupini, da zdrsne na bolj poglobljeni nivo ustvarjanja. Rezultat je optimalen izkoristek vseh človeških virov v skupini, doseženi želeni rezultat skupinskega dela ter odprti in sodelovalni odnosi in visoka motivacija sodelavcev za realizacijo dogovorov.

DSCN7002 dav DSCN6115