Moderiranje

DSCN7078 DSCN7111 DSCN7167

KDO JE MODERATOR?

Moderator ali facilitator je procesni strokovnjak, ki skupini pomaga, da doseže svoj želeni cilj, na način vključujočega, enakovrednega in ustvarjalnega sodelovanja, ki temelji na spoštovanju različnih idej in na uvidu v celoten spekter idej, ki jih prispeva skupina.

Več o moderiranju >>

graphic facilitation Slovenia (153) DSCN7077 IMG_0893

ZAKAJ BI IZBRALI MODERIRANO VODENJE SKUPINSKEGA DELA?

Če ste vodja tima ali organizacije se zagotovo soočate z izzivi kot so:

 • kako ustvariti odprto, sodelovalno in ustvarjalno klimo med sodelavci
 • kako sodelovati na način, da so vključene ideje vseh
 • kako maksimalno izkoristiti potencial skupine
 • kako učinkovito pripraviti utemeljene ter izvedljive razvojne in akcijske načrte
 • kako doseči, da bodo zaposleni načrte tudi realizirali
 • kako skupaj z vsemi zaposlenimi zasnovati vizijo in poslanstvo ter strateške usmeritve organizacije
 • kako učinkovito vključiti znanje in ideje vseh ter kako zainteresirati zaposlene za osebni razvoj
 • kako ustvariti pristno motiviranost zaposlenih za razvoj organizacije
 • kako doseči, da sodelavci prevzamejo odgovornost.

In NE verjamete več:

 • v delegiranje nalog podrejenim
 • v to, da sami nosite breme razvoja organizacije
 • da sami najbolje veste, kaj je dobro za organizacijo
 • da lahko s povišico ali strahom motivirate zaposlene
 • da sta nedostopnost in elitizem dober model vodenja.

DSCN7008 DSCN7080 DSCN7044

KAKO VAS LAHKO PODPREM?

Delo skupine podprem s tem, da jo vodim do zastavljenega cilja, da enakovredno vključujem vse udeležence sestanka ali delavnice; da skrbim za varen prostor komunikacije v katerem lahko vsak izrazi svojo resnico in prisluhne resnici drugih; da z različnimi metodami spodbujam generiranje in urejanje idej, pomagam skupini osmisliti rezultate in določiti naslednje korake.

Naročnika na pripravljalnih sestankih skrbno vodim do opredelitve želenih rezultatov in ciljev skupinskega dela ter skupaj z njim zasnujem proces, ki skupino optimalno vodi v smeri namena.

Moderirano skupinsko delo lahko poteka v obliki 2-urnega fokusiranega srečanja ali sestanka, do celodnevnega ali večdnevnega procesa, kadar gre za zahtevnejše procese, kot so strateške opredelitve ali zahtevnejši načrti.

DSCN6571 dav DSCN1800

MODERATORSKE METODE

Moderatorske metode so vedno prilagojene želenim ciljem, ki jih ima naročnik in vsak proces skupinskega dela je individualno zasnovan. Običajno je vsaka delavnica kombinacija plenarnega dela in dela v manjših skupinah, kar omogoča učinkovitost in povezovanje vseh idej ter pregled nad celoto.

Velikokrat uporabljam moderatorske metode predstavljene tukaj.

DSCN6666 DSCN6110  graphic facilitation Slovenia (157)