Trening moderatorskih veščin

Ul - izboljševanje študijskih procesov z metodologijo appreciative inquiry, FGG, Jamova 2, Ljubljana, foto: Zeljko Stevanic/IFP 11136100_10152997013678089_3142299944169054336_o Vodila za pogovor

Trening moderatorskih veščin je zamišljen kot pridobitev ključnih in temeljnih moderatorskih veščin, ki izjemno podpirajo delo s skupinami, bodisi s timi, projektnimi skupinami, sodelavci, udeleženci večdeležniških srečanj in druge oblike skupinskega dela. Namenjen je vodjem na različnih nivojih, trenerjem, izobraževalcem oz. vsem, ki se soočajo z izzivi kot so:

 • kako ustvariti odprto, sodelovalno in ustvarjalno klimo med sodelavci
 • kako sodelovati na način, da so vključene ideje vseh
 • kako maksimalno izkoristiti potencial skupine
 • kako učinkovito pripraviti utemeljene ter izvedljive razvojne in akcijske načrte
 • kako doseči, da bodo zaposleni načrte tudi realizirali
 • kako skupaj z vsemi zaposlenimi zasnovati vizijo in poslanstvo ter strateške usmeritve organizacije
 • kako učinkovito vključiti znanje in ideje vseh ter kako zainteresirati zaposlene za osebni razvoj
 • kako ustvariti pristno motiviranost zaposlenih za razvoj organizacije
 • kako doseči, da sodelavci prevzamejo odgovornost.

Organizacija treninga

Trening moderatorskih veščin je organiziran v modulih. Vsak modul ima svoj fokus in je samostojen ter omogoča pridobitev določenih moderatorskih kompetenc. Dolžina modula je od 8 do 12 polnih ur, vendar je dolžina posameznih modulov prilagodljiva. Moduli so med seboj kompatibilni in se sestavljajo kot kocke.

Seveda pa je možen tudi individualno zasnovan program, ki lahko vsebuje samo trening ene metode (npr. svetovne kavarne ali proaktivne kavarne) ali pa drugačno kombinacijo metod, kot so predstavljene spodaj.

Modul A podaja temelje moderiranja, zato predstavlja odlično osnovo in zaupanja vreden temelj za delo s skupinami. Modul B odstira skrivnosti moderiranja, ki so za metodami in temeljijo na pristnem komunikacijskem stiku ter ustvarjanju dialoga. V Modulu C se naučite metode, ki temeljijo na krogu, in sicer od osnovne metode kroga, ki ustvarja prostor globokega razumevanja do metod, ki temeljijo na potencialu sproščenih toda fokusiranih pogovorov v kavarniških omizjih in odprtega prostora. Modul D je v celoti posvečen metodam strateškega razmišljanja, ki so v pomoč vsaki organizaciji oz. skupini, ki se želi nekam premakniti, vključuje pa tudi spoznavanje metode proaktivna kavarna, ki mobilizira ideje in proaktivno moč skupine.

Trening temelji predvsem na praktični izkušnji ter poglobljeni refleksiji vsebin. Specifična prednost treninga je, da ponuja preizkušene in res bistvene vsebine za delo s skupinami, ki jih udeleženci lahko takoj prenesejo v prakso.

Na treningu bodo udeleženci pridobili ključne moderatorske kompetence:

 • poznavanje značilnosti skupinskega dela
 • poznavanje osnovnih in bolj zahtevnih metod dela s skupino
 • ustvarjanje varnega prostora komunikacije
 • poznavanje metod generiranje idej
 • poznavanje metod zbiranja idej
 • poznavanje metod urejanja idej
 • transparentno zapisovanje
 • aktivno poslušanje
 • ustvarjanje sinergije v skupini.

 cof cof NV in MN

Modul A – Portal v svet moderiranja

Namen Modula A je spoznavanje ključnih in temeljnih elementov moderiranega procesa, ki so potrebni za vodenje skupinskega dela. Spoznali boste kdo je moderator in kaj je njegova dodana vrednost ter vloga v skupini. Naučili se boste vzpostaviti varen prostor komunikacije, ki je prvi pogoj za ustvarjalno delo in za kohezivnost skupine. Osvojili boste osnovne metode skupinskega dela za generiranje, zbiranje in urejanje idej ter spoznali osnovno strukturo vsakega skupinskega srečanja. Modul A predstavlja vstop v svet moderiranja in je zato dober temelj za nadaljnje module in nadgradnjo s specifičnimi veščinami dela s skupino. Po končanem Modulu A boste lahko suvereno pristopili k moderiranju nekajurnega ali celodnevnega skupinskega dela, saj se boste naučili dve ključni stvari: kako povezati skupino, da deluje v isti smeri in kako učinkovito požeti idejne prispevke skupine.

Vsebine Modula A

Modul B – Moderiranje za posvečene

Namen Modula B je osvojitev kompetenc dialoške komunikacije v skupini. Dialog je metoda in način sodelovanja v skupini, s katerim, za razliko od diskusije, iščemo skupno razumevanje na nekem področju, s tem, da omogočimo, da se v globokem spoštovanju sliši vsak glas. V dialogu skupina iz enakovrednih pozicij in soodgovorno išče nove rešitve, ki se porajajo iz skupne odprtosti in radovednosti, kaj je onkraj znanega in predvidljivega. V upočasnjenem pogovoru, ki omogoča pozorno poslušanje in govorjenje z namenom, se skupina zaveda celote, ki je več kot vsota posameznih idej. Osvojene kompetence dialoga moderatorju pomagajo pri doseganju poglobljenega razumevanja v napetih situacijah, ustvarjanju komunikacijskega stika in pri ravnanju s težavnimi udeleženci. Če vas je Modul A opremil z osnovnimi orodji za vodenje skupinskega dela, vas Modul B uvede v posvečene procese, ki potekajo ‘za odrom’.

Vsebine Modula B

Modul C – Od globoke refleksije do kavarniškega pogovora in odprtega prostora

Namen Modula C je osvojitev moderatorskih metod, ki temeljijo na metodi kroga. Krog je starodavna oblika srečevanja, v kateri so se ljudje zbirali v spoštljivi komunikaciji že tisočletja. Kar spreminja sestanek v krog, je pripravljenost ljudi, da naredijo premik v svoji zavesti od nefokusiranega druženja ali polarizirane razprave v pozorno poslušanje in govorjenje. Krog je lahko proces celotnega trajanja srečanja, še posebej če gre za manjšo skupino, kjer je primarni cilj čas za globoko refleksijo. Krog pa je tudi osnova za skupinske metode, katerih potencial je v sproščenem toda fokusiranem pogovoru v intimnih kavarniških mizicah, kot sta svetovna kavarna in odprti prostor (‘open space’).

Vsebine Modula C

Modul D – Kako zadeti tarčo in kam sploh meriti

Namen Modula D je osvojitev moderatorskih metod strateškega razmišljanja. Smisel paketa vizija, poslanstvo in vrednote organizacije ni v tem, da krasijo našo spletno stran ali da jo napiše vodja sam. V kolikor je strateški trojček opredeljen na vključujoč in dialoški način, integrira delček vsakega zaposlenega in zato omogoča poistovetenje ter iskreno motivacijo zaposlenih v organizaciji, da sledijo zapisanemu. Vizija, poslanstvo in vrednote so živ odraz potencialov in drzne ambicije, ki jih ima organizacija. SWOT je zimzelena metoda za definiranje prednosti in pomanjkljivosti (notranjih faktorjev) ter priložnosti in nevarnosti (zunanjih faktorjev). Uporablja se za situacijsko analizo, ki lahko služi za opredelitev strateških usmeritev ali pa zgolj za pozicioniranje produkta ali storitve. Ustrezno opredeljeni cilji pomagajo organizaciji, da točno ve, kako doseči kar si želi. Tako kot v tarčo ne moremo zadeti, če je ne vidimo jasno, če nimamo opredeljene svoje pozicije in ne znamo napeti loka, nas tudi naše aktivnosti brez opredeljene vizije in  ciljev, ne bodo pripeljale do tega kar želimo. Zaključili bomo s proaktivno kavarno, metodo ki odpira prostor za kreativne in k akciji naravnane pogovore.

Vsebine Modula D

DSCN7097  graphic facilitation Slovenia (158) mod4