Kdo sem

NatalijaNatalija Vrhunc, M.Sc, rojena 1969, po izobrazbi diplomirana geografinja in sociologinja kulture; podiplomsko izobraževanje sem opravila na področju okoljskega managementa na Centralni evropski univerzi v Budimpešti in na Univerzi v Amsterdamu.

Kot moderatorka/facilitatorka imam osvojene moderatorske kompetence profesionalnega standarda, ki vključujejo vodenje celotnega moderatorskega procesa: od partnerskega ugotavljanja potreb in ciljev z naročnikov do zasnove procesa z izborom ustreznih metodologij in tehnik; vodenja procesa in skupine proti uporabnim rezultatom ter beleženja ter oblikovanja poročila o rezultatih procesa.

Pri svojem delu uporabljam širok razpon moderatorskih metodologij in tehnik, vključno z inovativnimi metodami iskanja rešitev. Usposobljena sem za vodenje dialoške komunikacije, ki temelji na globokem spoštovanju posameznika in njegove vloge v skupini ter omogoča naslavljanje globljih in/ali subtilnih konfliktov ter doseganje soglasja – ponotranjen arhetip kroga kot prispodobe za partnersko sodelovanje.

Sodelujem z različnimi organizacijami in na katerem koli vsebinskem področju; z državno upravo in občinami, z Univerzo v Ljubljani, z društvi, sindikati in podjetji. Moje izkušnje sežejo od sodelovanja pri pripravi državnih strateških dokumentov, kot so Vizija Slovenije, Energetski koncept Slovenije, operativni programi za ministrstva, do delavnic za integracijo beguncev s ključnimi akterji na lokalnem nivoju ter do strokovnih srečanj v okviru društev in različnih organizacij.

Drugo ključno področje mojega dela je coaching, za katerega sem akreditirana pri Mednarodni zvezi coachev.

Že več kot 10 let sovodim Društvo moderatorjev Slovenije, ki je osrednja slovenska strokovna organizacija, ki povezuje moderatorje in druge podobne profesionalne profile, ki delujejo z ljudmi, podpira njihovo strokovno rast in razvoj moderatorskih kompetenc. Društvo ima več kot 100 članov in že več kot 10 let prireja redna mesečna strokovna srečanja in izobraževalne dogodke, s katerimi podpira moderatorsko skupnost in strokovno rast moderatorjev. Več o društvu.

cof cof cof cof

MOJA VIZIJA

Verjamem, da ljudje lahko nekaj prispevamo k večji celoti ali projektu le če se počutimo sproščeni, varni in spoštovani. Če vidimo, da so naše ideje upoštevane in da z medsebojno izmenjavo in nadgradnjo idej soustvarjamo nekaj večjega in boljšega, kar sami ne bi zmogli. Verjamem, da je sodelovanje lahko užitek, in verjamem, da je prav vsak pomemben v skupni zgodbi o uspehu.

Zato svojo ustvarjalno in delovno energijo vlagam v vodenje soustvarjalnih skupinskih procesov, ki temeljijo na enakopravnem vključevanju prisotnih, na ustvarjanju spoštljivega in varnega okolja, na poglobljeni komunikaciji in medčloveškemu povezovanju.

MOJE POSLANSTVO

 • Pomagam posameznikom in skupinam, da začutijo svojo moč in potenciale ter najdejo vire za realizacijo svojega namena.
 • Omogočam in podpiram sodelovanje, poslušanje, empatijo, spoštovanje in veselje ob skupnem raziskovanju lepšega in bolj osmišljenega življenja.
 • Podpiram spremembe, ki vodijo k večji integraciji.
 • Podpiram prepoznavanje lepote življenja.
 • Krepim ljubezen do sebe in drugih.

MOJE VREDNOTE

 • Sodelovanje, soustvarjanje, usklajevanje, skupinska sinergija in empatija.
 • Radost in iskanje lepote v naravi in v ljudeh. Harmonija.
 • Iskanje alternativ, novih možnosti in poti ter optimalnih rešitev. Razumevanje.
 • Osebni in profesionalni razvoj.

DSCN6112 FORUM o prsotovoljstvu 139 DSCN6123

KLJUČNA USPOSABLJANJA

Že 15 let se redno izobražujem in krepim veščine ter kompetence potrebne za moderiranje. Pomembnejša izobraževanja na ogled tukaj.

IZOBRAZBA

 • 1999-2000 Master’s Degree in Environmental Sciences and Policy, University of Amsterdam, The Netherlands, European Postgraduate Course on Environmental Management (EPCEM)
 • 1998-1999 Master’s Degree in Environmental Management, Central European University, Budapest, Hungary, Department of Environmental Sciences and Policy
 • 1989-1996 dipl. geografinja in sociologinja kulture, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

cof cof cof cof