Ključna usposabljanja

 

Naziv Hospic
Izvajalec Slovensko društvo hospic
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2017, 12 srečanj, 36 ur
Pridobljene ključne kompetence –        prisotnost; veščine držanja prostora za občutke in potrebe drugega

 

Naziv Mediacija
Izvajalec mag. Robert Kržišnik
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2017, 4 dni; 32 ur
Pridobljene ključne kompetence –        veščine mediacije

 

Naziv Coaching z metodo tapkanja (EFT – Emotional Freedom Technique)
Izvajalec mag. Vlasta Kuster
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2017, 24 ur
Pridobljene ključne kompetence –        obvladovanje in uporaba metode tapkanja (EFT) za spreminjanje prepričanj

 

Naziv Strateško načrtovanje: moderatorjeva podpora vključujočim procesom
Izvajalec mag. Vida Ogorelec in Tadej Petek
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2016, 2,5 dni
Pridobljene ključne kompetence –        strateško načrtovanje, od vizije do akcijskega načrta

 

Naziv Usposabljanje za grafično moderiranje, ‘Pripravljeni, 1, 2, 3! Rišemo!

Grafično facilitiranje

Izvajalec Nick Payne

Vanda Kovács in Torben Grochol

Leto izvedbe in dolžina trajanja 2015 in 2016, skupno 6 dni
Pridobljene ključne kompetence –        grafična podpora moderiranju

 

Naziv Serija temeljnih in naprednih moderatorskih usposabljanj, organiziranih s strani Društva moderatorjev Slovenije:

·        Co-creative Facilitation (3d)

·        6th discipline Facilitator (1d)

·        Facilitator train-the-trainer (3d)

·        Facilitating dialogue (3d)

·        Učenje facilitatorskih tehnik skozi izbrane študijske primere (2d)

Izvajalec Suzanne Winbauer Catana Ph.D. (ZDA)
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2001 – 2010; skupno 12 dni
Pridobljene ključne kompetence –        vodenje celotnega moderatorskega procesa: od partnerskega ugotavljanja potreb in ciljev z naročnikov do zasnove procesa z izborom ustreznih metodologij in tehnik, vodenja procesa in skupine proti uporabnim rezultatom, beleženja ter oblikovanja poročila o rezultatih procesa

–        širok razpon moderatorskih metodologij in tehnik

 

Naziv Serija usposabljanj za metodologijo Bohmovega dialoškega procesa ter komunikacije v krogu
Izvajalec dr. Kazuma Matoba (Univerza Witten), Glenna Gerard (soavtorica knjige Dialogue), Christina Baldwin in Ann Linnea (avtorici The Circle Way)
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2005 – 2014; skupno 25 dni
Pridobljene ključne kompetence –        dialoška komunikacija, ki temelji na globokem spoštovanju posameznika in njegove vloge v skupini,

–        tehnike inoviranja, naslavljanja globljih in/ali subtilnih konfliktov, doseganja soglasja

–        kompetence globokega slišanja – sebe, drugih in celote

–        ponotranjen arhetip kroga kot prispodobe za partnersko sodelovanje

 

Naziv Serija usposabljanj za nenasilno komunikacijo
Izvajalec Robert Kržišnik, Humus, d.o.o.
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2005 – 2013;  9 dni

2017; 3 dni

skupno 12 dni oz. reden stik s prakso

Pridobljene ključne kompetence –        tehnike afirmativnega reševanja konfliktov med udeleženci

–        tehnike mediacije

–        ohranjanje osebne osrediščenosti ter konstruktivne podpore skupini, tudi v vročih konfliktnih situacijah

 

Naziv Celovit pristop k uspešnemu moderiranju procesov
Izvajalec Gary Purser in Vida Ogorelec (v okviru Moderatorske akademije)
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2003; 3 dni
Pridobljene ključne kompetence –        vodenje dogodka

–        vodenje procesa

–        obvladovanje skupin in posameznikov

–        obvladovanje lastnega učenja in samega sebe

 

Naziv Moderiranje prostorskega načrtovanja in vključevanja javnosti – metoda Infraplan
Izvajalec Šjauke Ruwerda (NL)
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2001, 2 dni
Pridobljene ključne kompetence –        inovativna metoda iskanja rešitev – od idejne ravni do akcijskega načrta

 

Naziv Lateralno razmišljanje in 6 klobukov razmišljanja, metode ustvarjalnega ali lateralnega razmišljanja po Edvardu De Bonu

Enoletno izobraževanje lateralnega razmišljanja za učitelje (CORT)

Izvajalec Nastja Mulej
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2010: 2 dni;

2011; celoletno izobraževanje: 24 srečanj x 3 ure (CORT)

Pridobljene ključne kompetence –        strukturirano spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja

 

Naziv Coach – Akreditiran coaching program Mednarodne federacije coachev (ICF) i
Izvajalec Glotta Nova
Leto izvedbe in dolžina trajanja 2015, 22 dni
Pridobljene ključne kompetence –        specifične komunikacijske veščine (spremljanje, dober stik, kalibriranje, členjenje, …)

–        spoštovanje etičnih pravil in profesionalnih standardov

–        sposobnost razumevanja potrebne coaching interakcije in vzpostavljanja dogovora o coaching procesu in odnosu

–        sposobnost ustvarjanja varnega, spodbujajočega okolja

–        popolna prisotnost coacha

–        aktivno (dejavno) poslušanje

–        sposobnost zastavljanja ustreznih vprašanj, ki pripeljejo do koristnih in uporabnih informacij

–        sposobnost učinkovitega komuniciranja in rabe jezikovnih vzorcev, ki imajo najbolj pozitiven in “močan” učinek na stranko

–        ustvarjanja stanja zavedanja (ozaveščanja)

–        oblikovanje akcijskih načrtov

–        zastavljanje ciljev

–        sposobnost; prepuščanja odgovornosti stranki za končno delovanje