Vsebine Modula D

  cof  cof sdr

Osnovna verzija v dolžini 12 ur (1,5 dneva)

  • Opredelitev vizije
  • Opredelitev poslanstva
  • Opredelitev vrednot
  • Situacijska analiza (SWOT)
  • Opredelitev ciljev
  • Proaktivna kavarna

Skrajšana verzija v dolžini 8 ur

  • Opredelitev vizije
  • Opredelitev poslanstva
  • Opredelitev vrednot
  • Proaktivna kavarna

Vizija, poslanstvo in vrednote

Smisel paketa vizija, poslanstvo in vrednote organizacije ni v tem, da krasijo našo spletno stran ali da jo napiše vodja sam. V kolikor je strateški trojček opredeljen na vključujoč in dialoški način, integrira delček vsakega zaposlenega in zato omogoča poistovetenje ter iskreno motivacijo zaposlenih v organizaciji, da sledijo zapisanemu. Vizija, poslanstvo in vrednote so živ odraz potencialov in drzne ambicije, ki jih ima organizacija.

SWOT – situacijska analiza

SWOT je zimzelena metoda za definiranje prednosti in pomanjkljivosti (notranjih faktorjev) ter priložnosti in nevarnosti (zunanjih faktorjev). Uporablja se za situacijsko analizo, ki lahko služi za opredelitev strateških usmeritev ali pa zgolj za pozicioniranje produkta ali storitve. (Več o metodi.)

Opredelitev ciljev

Ustrezno opredeljeni cilji pomagajo organizaciji, da točno ve, kako doseči kar si želi. Tako kot v tarčo ne moremo zadeti, če je ne vidimo jasno, če nimamo opredeljene svoje pozicije in ne znamo napeti loka, nas tudi naše aktivnosti brez opredeljenih ciljev, ne bodo pripeljale do tega kar želimo.

Proaktivna kavarna

Metoda proaktivna kavarna odpira prostor za kreativne in k akciji naravnane pogovore. Udeleženci so vabljeni, da s seboj prinesejo iniciative, projekte, ideje, vprašanja ali karkoli drugega, za kar čutijo, da jih nagovarja ter potrebujejo pomoč pri manifestaciji tega v svetu. V proaktivni kavarni udeleženci sodelujejo v vlogi pobudnikov idej ali pa podpornikov idej, ki na voden in mehko strukturiran način podpirajo pobudnike pri razvoju njihovih idej. Primerna je za oživitev in krepitev skupnostnega življenja, zaradi izrazito motivacijskega angažmaja, ki ga ima, pa je primerna tudi za preveritev in zagon idej v organizacijah. Poleg tega, da pobudnikom omogoči poglobljen razmislek o pobudi, podobno kot svetovna kavarna, močno krepi sodelovalno klimo v organizaciji ali skupnosti. (Več o metodi.)

cof  cof cof