Vsebine Modula C

cof cof cof

  • Metoda krog
  • Metoda svetovna kavarna
  • Metoda odprti prostor

Krog

Krog je lahko proces celotnega trajanja srečanja, še posebej če gre za manjšo skupino, kjer je primarni cilj čas za globoko refleksijo. Krog je prav tako uporaben za ‘check in’ (prijavni krog) ter ‘check out’ (odjavni krog) ali kot način sprejemanja skupnih odločitev, še posebej odločitev, temelječih na skupnem konsenzu. Osnovna vodila kroga so: govori z namenom, pozorno poslušaj in prispevaj k dobremu počutju cele skupine. (Več o metodi.)

Svetovna kavarna

Svetovna kavarna poteka v treh rundah pogovorov, v katerih udeleženci krožijo po omizjih ter se pogovarjajo na podlagi močnih izhodiščnih vprašanj. V kratkem času omogoči, da se udeleženci seznanijo z mnenji drugih in jih nadgradijo ter tako ustvarijo poenoteno razumevanje v celi skupini. Načela svetovne kavarne so: ustvarimo gostoljuben prostor; raziskujemo vprašanja, ki so nam kot skupini pomembna;  spodbujamo prispevek vsake osebe; sodelovanje poteka na osnovi različnosti, tako ljudi kot idej; skupaj razbiramo vzorce, uvide in globlja vprašanja in v teku procesa ustvarjamo vizualni spomin skupnega znanja.

Odprti prostor

Namen srečanja po metodi odprtega prostora je ustvariti čas in prostor za ljudi, da se globoko in ustvarjalno pogovarjajo o temah, ki so zanje resnično relevantne. »Dnevni red« oz. vsebino ustvarijo udeleženci sami; le-ti tudi poskrbijo, da se pogovori dejansko zgodijo (ni nadrejenega, ki bi odločil o temah; teme se porodijo iz resničnega interesa v skupini). Zaradi svoje odprte zasnove imajo srečanja ali sestanki po metodi odprtega prostora pogosto transformativni potencial tako za posamezne prisotne kot celotno skupino. Odprti prostor je preprost in močan način, kako spodbuditi učinkovite delovne pogovore, ki resnično navdihuje organizacije, da uspevajo v času hitrih  sprememb. (Več o metodi.)

cof cof cof