Vsebine Modula B

 cof cof cof
Dolžina 8 ur

Držanje prostora in prisotnost

  • Držanje prostora v dvoje – diada
  • Držanje prostora v skupini

 Aktivno poslušanje

  • Aktivno poslušanje
  • Povzemanje in parafraziranje

Empatija

  • Empatija kot temelj skupinskega sodelovanja

Ustvarjanje komunikacijskega stika

  • Ustvarjanje komunikacijskega stika
  • Ravnanje s težavnimi udeleženci

Dialog

  • Dialog vs. diskusija
  • Dialog (metoda)

Doseganje konsenza

  • Konsenzualno odločanje (metoda)

cof cof cof