Vsebine Modula A

sdr cof cof

Dolžina 12 ur (1,5 dneva)

Vloga moderatorja

 • Kdo je moderator?
 • Kompetence moderatorja
 • Vloga in dodana vrednost  moderatorja

Varen prostor komunikacije

 • Kaj je varen prostor komunikacije?
 • Prijavni in odjavni krog
 • Dogovor sodelovanja
 • Ledolomilci
 • Pričakovanja udeležencev

Struktura srečanja

 • Časovna in procesna struktura

Značilnosti skupinskega dela

 • Skupine kot živi sistemi
 • Tradicionalni načini vodenja vs. sodelovalni načini vodenja
 • Pomembni aspekti skupinskega dela
  • (divergentna – konvergentna faza, ‘groan’ ali ‘grown zone’, ‘chamos’ – ‘order’ + chaos’, idr.)

Generiranje idej

 • Temeljna skupinska tehnika (metoda)
 • Vrtiljak (metoda)
 • ‘Brainwriting’ (metoda)
 • Asociacije iz narave (metoda)

Zbiranje idej

 • Individualno; trojke; v celi skupini
 • ‘Beseda kroži’ (metoda) in zapisovanje na flip čart; ‘post-it’ listki; ‘pop-corn’

Urejanje idej

 • Linearno zapisovanje
 • Urejanje idej na ‘post-it’ listkih; grupiranje v pomensko sorodne skupine idej z nadpomenkami
 • ‘Templati’ – v naprej pripravljeni plakati za zapisovanje in poročanje
 • Kolektivni miselni vzorec (metoda)

Prioritiziranje idej

 • Podelitev glasov z nalepkami
 • Konsenzualno odločanje

Modratorska oprema in priprava prostora

 • Osnovna moderatorska oprema
 • Ureditev prostora

SPPPfoto cof cof